ארכיון חודשי: מאי 2005

טיפה ישן, עדיין מצחיק

גלעד נס (שנסע עכשיו לפיינל פור, ומי יתן ויחזור צהוב ולא מנחת), מגלה את חוסר אוריינות הרשת של יואל מרכוס.

(*) טיפה ישן: שלושה שבועות, אינטרנט, נו

 

גוש קטיף, ממרחקים

המחאה העממית נגד הזדים העושים כנגד היישוב בגוש קטיף מתרחבת. להלן דיווח מקרב הגויים בקהילת אמשטרדם, שלבשו כתום ויצאו לטעון שיהודי לא מגרש יהודי.